ЕЛЕКТРО УСЛУГИ

Смяна на стандартни крушки със светодиодниПодмяна на халогенни крушки с LED

Широко разпространените от близкото минало халогенни крушки стават все по-неизгодни за използване. Причината за това е много по-високата консумация на ел.енергия! Ако в апартамента си имате 20 халогенни крушки с мощност 50W, то консумираната енергия от тях ще е 1kW/h. С такава мощност можете да захраните конвектор, който да Ви отоплява една стая, а осветлението да подмените с LED лунички. Същата осветеност ще получите с 20 LED луни с мощност по 5W, или обощо за всичките 0,1kW/h - 10 пъти по-икономично!

Може ли да се използва трансформатора от халогенните круки за LED?

Не! И двата вида крушки са на напрежение 12V, но халогенните използват променлив ток, а LED крушките прав! Използвания трансформатор за LED крушки трябва да има изходи "+" и "-" на 12V. Мощността на използвания трансформатор трябва да е равна или малко по-голяма от сумата на мощностите на всички захранвани консуматори. Обърнете внимание, че електронните трансформатори имат т.нар. "минимално натоварване". Ако включите косуматори с мощност по-малка от минималната мощност на трансформатора, то крушките няма да светнат.

Какви кабели трябва да се използват при лампи на 12V?

Широко разпространена е заблудата, че при по-ниско напрежение се използват "по-тънки" кабели! Колкото по-ниско е захранващото напрежение, толкова по-голям ток протича през кабела. Важно е да се пресметне правилно сечението на захранващия кабел, за да може той да издържи на натоварването и да не създаде предпоставка за пожар.

Димиране на LED осветление

Тук трябва да сте малко по-внимателни. На пазара се предлагат димиращи се LED тела, но те не винаги са съвместими с димиращите ключове. За LED осветление е необходим специален димиращ ключ и не можете да използвате обикновен димер. Важно е да знаете, че качествените димиращи ключове за LED осветление са на цена около 120 лв. Цената на такъв за крушка с нажежаема жичка е около 25 лв. Имайте го предвид, когато проектирате осветлението във Вашия дом. Ако не Ви се налага да има множество димиращи се LED осветителни тела, то по-добре е да ги избегнете.