ЕЛЕКТРО УСЛУГИ

СМЯНА НА ЕЛ.ТАБЛА

Трябва ли да се смени ел.таблото?

Остарелите ел. табла представляват проблем за голяма част от инсталациите. Ще се опитаме да Ви помогнем да си отговорите на често задаваните въпроси "Трябва ли да се подмени електрическото табло", "Как да се постави правилната апаратура" и "Колко ще струва"?

Без значение дали ел.таблото е във Вашия апартамент, офис или заведение - правилното оразмеряване на автоматичните предпазители е от ключово значение! Трябва да се вземе под внимание каква е консумацията на всеки токов кръг и кабелите да са със съответното сечение. При наличие на вече изградена инсталация да се поставят предпазители отговарящи на квадратурата на съответния кабел. Поставянето на "по-голям" предпазител при "по-тънък" кабел води до нагряване и поражда сериозни рискове от пожар!

Използването на дефектнотокови защити (ДТЗ) е вече задължително, съгласно действащите нормативни документи в България! Желателно е съответните консуматори да се защитят. Не позволявайте да Ви поставят една "Главна" дефектнотокова защита за цялото табло. Това се предлага с оглед по-ниска цена, но при евентуален проблем с нея или с някой от консуматорите - цялото Ви жилище остава без "ток"! Основно изискване за монтаж на ДТЗ във вашето табло е "Кабела от апартаментното таблото до консуматора (бойлер, печка или други) да е с три жила". Не е необходимо захранващия кабел от електромерното табло до Вашето апартаментно табло да е с трижилно! Всяко твърдение на колеги, че това е задължително изискване показва незнание и некомпетентност, или желание да Ви бъда таксувана допълнителна услуга.

Колко струва смяна на ел.табло?

Цената за монтаж на ново или подмяна на съществуващо ел.табло зависи от множество компоненти:

- Дали ще се вкопава в стената или ще се монтира външно;

- Колко токови кръга (брой автоматични предпазители) има;

- Колко дефектнотокови защити ще се поставят;

- Вида (марката) апаратура, която ще използвате;


Потърсете квалифициран електротехник и се посъветвайте с него, за да може да Ви препоръча оптимален вариант, който да Ви осигури безопасност при експлоатация на Вашата електрическа инсталация. Цени за смяна на ел.табло можете да видите в раздел цени за смяна на ел.табло.