ЕЛЕКТРО УСЛУГИ

Ремонт на стълбищно осветлениеПовреди при стълбищното осветление

При стълбищно осветление от по-стария тип "Бутони и стълбищен автомат" често възникват проблеми, както с бутоните, така и със самия стълбищен автомат. Този тип изпълнение все по-често отстъпва на инсталации от типа стълбищно осветление с датчик за движение по множество причини:

- икономия на електроенергия;

- при възникнал проблем с дадено осветително тяло, това не се отразява на цялата система;

- липсата на бутони и избягване на проблема "залепнал бутон";

- достъпност при необходимост от ремонт (не се налага влизане в апартаментите);

- възможност за индивидуални настройки за време на светене на всяко осветително тяло;Екипът на EL-BG.NET предлага:

- ремонт на стълбищно осветление;

- подмяна на стълбищен автомат;

- откриване на залепнал бутон;

- прекъсване на проводници в инсталацията.

В нашия ценови лист можете да откриете цена за ремонт на стълбищно осветление.

Калкулирайте Вашия ремонт на стълбищно осветление, като изтеглите файла: Оферта за стълбищно осветление със сензори.