ЕЛЕКТРО УСЛУГИ

Откриване на късо съединение

Късо съединение

Наличието на късо съединение в новоизградена електроинсталация е рядко срещано явление. Причина за него може да бъде механично нараняване на изолацията на проводника. Най-често се случва при пробиването на монтажни отвори за мебели, картини и др.

При изправни и добре изградени ел.инсталации късото съединение не представлява особен проблем. Апаратурата в ел.таблото сработва своевременно (автоматични предпазители, дефектнотокови защити и др.) и предотвратява евентуални поражения върху хората и уредите.

При стари и амортизирани инсталации причините могат да бъдат от различно естество:

- Нарушена изолация поради стареене;

- Прегоряла изолация в следствие на претоварване на проводниците;

- Остарели съединителни елементи - клеми, муфи и др.

Съществуват съвременни уреди, които значително улесняват задачата при намиране на късо съединение. Потърсете специалисти разполагащи със съответната апаратура, за да се отстрани проблема максимално бързо и качествено.

Какво да направите при късо съединение

- Изключете всички уреди прилежащи към този токов кръг.

- Вдигнете отново предпазителя. Ако късото съединение е изчезнало, то проблемът е вероятно в някой от уредите.

- Проверете в кой от уредите е проблема. За това не Ви трябват специални умения. Просто започнете да ги включвате един по един, докато откриете кой е дефектиралия уред (предпазителя и/или дефектнотоковата защита) ще сработят.

- Ако установите, че проблемът е в някой от Вашите уреди, то просто го изключете от захранването и включете отново предпазителя. Така ще можете да ползвате останалите консуматори.

Желателно е да се свържете с квалифициран електротехник, който да провери изправността на инсталацията и уредите. Не подценявай проблема! Той може да е опасен за Вас и за електроуредите Ви.