ЕЛЕКТРО УСЛУГИ

Откриване кражба на електроенергия

Висока сметка ток

Ако получите необичайно висока сметка за потребление на електроенергия, то вероятно има някакъв проблем! Не винаги става дума за кражба, но е добре да се проверят всички възможни варианти! Най-често съмненията падат върху близките Ви съседи. За да не се окажат Вашите съмнения безпочвени е редно да проверите дали наистина се касае за кражба на електроенергия или има проблем в електрическата инсталация?

Възможни причини за висока сметка за електроенергия:

- Директно свързване към Вашия захранваш кабел в електромерното табло. При добре пломбиран електромер тази възможност е малко вероятна! Възможно е присъединяване след изхода от Вашия електромер, което лесно може да се установи визуално, ако присъединяването е в самото табло.

- Присъединяване към захранващия Ви кабел извън електромерното табло. Тази манипулация може да бъде осъществена при директен достъп до захранващия Ви кабел.

- Кражба от съседен апартамент. Възможно е през тухлената стена да се присъединят към Вашата инсталация. Откриването на този вид проблем не е лесна задача, тъй като няма пряка видимост. Най-лесно може да се установи, като се изключат абсолютно всички консуматори във Вашето жилище и се провери дали електромерът Ви отчита потребление.

- Наранена изолация на захранващия кабел. В този случай изолацията на захранващия кабел (фазовия проводник) е наранена и има т.нар. утечка. Не изключвайте този вариант, особено ако кабелът минава подземно от електромерното табло до Вашия имот.

- Наранена изолация на кабел на консуматор. Възможно е нараняване на кабел, който захранва консуматори във Вашата градина - осветление, контакти, хидрофорни помпи и др. При включването им се появява утечка, която Вашия електромер отчита като консумация.