ТИП И СЕЧЕНИЕ

ЦЕНА БЕЗ ДДС

   

1

ПВУ-А1 300/500V 2x0,75 мм2

0,101

изпрати запитване

  

2

ПВУ-А1 300/500V 2x0,75 мм2

0,415

изпрати запитване

  

3

ПВУ-А1 300/500V 2x0,75 мм2

0,729

изпрати запитване

  

4

ПВУ-А1 300/500V 2x0,75 мм2

1,043

изпрати запитване

  

5

ПВУ-А1 300/500V 2x1,00 мм2

1,304

изпрати запитване

  

6

ПВУ-А1 300/500V 3x0,50 мм2

1,061

изпрати запитване

  

7

ПВУ-А1 300/500V 3x0,75 мм2

1,510

изпрати запитване

  

8

ПВВ-МБ1  230/380V  2x1,00 мм2

1,022

изпрати запитване

  

9

ПВВ-МБ1  230/380V  2x1,50 мм2

1,418

изпрати запитване

  

10

ПВВ-МБ1  230/380V  2x2,50 мм2

2,227

изпрати запитване

  

11

ПВВ-МБ1  230/380V  2x4,00 мм2

3,337

изпрати запитване

  

12

ПВВ-МБ1  230/380V  2x6,00 мм2

4,967

изпрати запитване

  

13

ПВВ-МБ1  230/380V  3x1,00 мм2

1,539

изпрати запитване

  

14

ПВВ-МБ1  230/380V  3x1,50 мм2

2,165

изпрати запитване

  

15

ПВВ-МБ1  230/380V  3x2,50 мм2

3,345

изпрати запитване

  

16

ПВВ-МБ1  230/380V  3x4,00 мм2

5,244

изпрати запитване

  

17

ПВВ-МБ1  230/380V  3x6,00 мм2

7,475

изпрати запитване

  

18

ПВВ-Б1  300/500V  2x1,00 мм2

1,022

изпрати запитване

  

19

ПВВ-Б1  450/750V  2x1,50 мм2

1,418

изпрати запитване

  

20

ПВВ-Б1  450/750V  2x2,50 мм2

2,227

изпрати запитване

  

21

ПВВ-Б1  300/500V  3x1,00 мм2

1,539

изпрати запитване

  

22

ПВВ-Б1  450/750V  3x1,50 мм2

2,165

изпрати запитване

  

23

ПВВ-Б1  450/750V  3x2,50 мм2

3,345

изпрати запитване

  

24

NYM 300/500V  2x1,50 mm2

1,946

изпрати запитване

  

25

NYM 300/500V  2x2,50 mm2

2,806

изпрати запитване

  

26

NYM 300/500V  2x4,00 mm2

4,220

изпрати запитване

  

27

NYM 300/500V  2x6,00 mm2

5,919

изпрати запитване

  

28

NYM 300/500V  3x1,50 mm2

2,524

изпрати запитване

  

29

NYM 300/500V  3x2,50 mm2

3,769

изпрати запитване

  

30

NYM 300/500V  3x4,00 mm2

5,811

изпрати запитване

  

31

NYM 300/500V  3x6,00 mm2

8,302

изпрати запитване

  

32

NYM 300/500V  3x10,00 mm2

13,864

изпрати запитване

  

33

NYM 300/500V  3x16,00 mm2

21,482

изпрати запитване

  

34

NYM 300/500V  4x1,50 mm2

3,174

изпрати запитване

  

35

NYM 300/500V  4x2,50 mm2

4,890

изпрати запитване

  

36

NYM 300/500V  4x4,00 mm2

7,558

изпрати запитване

  

37

NYM 300/500V  4x6,00 mm2

11,092

изпрати запитване

  

38

NYM 300/500V  4x10,00 mm2

18,273

изпрати запитване

  

39

NYM 300/500V  4x16,00 mm2

28,374

изпрати запитване

  

40

NYM 300/500V  5x1,50 mm2

4,046

изпрати запитване

  

41

NYM 300/500V  5x2,50 mm2

6,169

изпрати запитване

  

42

NYM 300/500V  5x4,00 mm2

9,722

изпрати запитване

  

43

NYM 300/500V  5x6,00 mm2

13,893

изпрати запитване

  

44

NYM 300/500V  5x10,00 mm2

23,302

изпрати запитване

  

45

NYM 300/500V  5x16,00 mm2

36,860

изпрати запитване

  

46

NYM 300/500V  7x1,50 mm2

6,610

изпрати запитване

  

47

NYM 300/500V  10x1,50 mm2

9,640

изпрати запитване

  

48

NYM 300/500V  12x1,50 mm2

11,331

изпрати запитване

  

49

NYM 300/500V  7x2,50 mm2

9,729

изпрати запитване

  

50

NYM 300/500V  12x2,50 mm2

14,224

изпрати запитване

  

51

A05V-U 300/500V  1x0,35 mm2

0,221

изпрати запитване

  

52

H05V-U 300/500V  1x0,50 mm2

0,292

изпрати запитване

  

53

H05V-U 300/500V  1x0,75 mm2

0,383

изпрати запитване

  

54

H05V-U 300/500V  1x1,00 mm2

0,458

изпрати запитване

  

55

H07V-U 450/750V  1x1,50 mm2

0,643

изпрати запитване

  

56

H07V-U 450/750V  1x2,50 mm2

1,014

изпрати запитване

  

57

H07V-U 450/750V  1x4,00 mm2

1,567

изпрати запитване

  

58

H07V-U 450/750V  1x6,00 mm2

2,288

изпрати запитване

  

59

H07V-U 450/750V  1x10,00 mm2

3,909

изпрати запитване

  

60

H07V-U 450/750V  1x16 mm2

6,102

изпрати запитване

  

61

H07V-R 450/750V  1x4,00 mm2

1,617

изпрати запитване

  

62

H07V-R 450/750V  1x6,00 mm2

2,379

изпрати запитване

  

63

H07V-R 450/750V  1x10,00 mm2

3,819

изпрати запитване

  

64

H07V-R 450/750V  1x16,00 mm2

6,288

изпрати запитване

  

65

H07V-R 450/750V  1x25,00 mm2

9,887

изпрати запитване

  

66

H07V-R 450/750V  1x35,00 mm2

13,761

изпрати запитване

  

67

H07V-R 450/750V  1x50,00 mm2

18,790

изпрати запитване

  

68

H07V-R 450/750V  1x70,00 mm2

26,913

изпрати запитване

  

69

H07V-R 450/750V  1x95,00 mm2

37,319

изпрати запитване

  

70

H07V-R 450/750V  1x120,00 mm2

47,164

изпрати запитване

  

71

H07V-R 450/750V  1x150,00 mm2

58,114

изпрати запитване

  

72

H07V-R 450/750V  1x185,00 mm2

72,651

изпрати запитване

  

73

H07V-R 450/750V  1x240,00 mm2

95,806

изпрати запитване

  

74

A05V-K 300/500V  1x0,35 mm2

0,298

изпрати запитване

  

75

H05V-K 300/500V  1x0,50 mm2

0,336

изпрати запитване

  

76

H05V-K 300/500V  1x0,75 mm2

0,409

изпрати запитване

  

77

H05V-K 300/500V  1x1,00 mm2

0,495

изпрати запитване

  

78

H07V-K 450/750V  1x1,50 mm2

0,668

изпрати запитване

  

79

H07V-K 450/750V  1x2,50 mm2

1,049

изпрати запитване

  

80

H07V-K 450/750V  1x4,00 mm2

1,615

изпрати запитване

  

81

H07V-K 450/750V  1x6,00 mm2

2,388

изпрати запитване

  

82

H07V-K 450/750V  1x10,00 mm2

4,550

изпрати запитване

  

83

H07V-K 450/750V  1x16,00 mm2

6,611

изпрати запитване

  

84

H07V-K 450/750V  1x25,00 mm2

10,203

изпрати запитване

  

85

H07V-K 450/750V  1x35,00 mm2

14,387

изпрати запитване

  

86

H07V-K 450/750V  1x50,00 mm2

20,979

изпрати запитване

  

87

H07V-K 450/750V  1x70,00 mm2

28,957

изпрати запитване

  

88

H07V-K 450/750V  1x95,00 mm2

39,707

изпрати запитване

  

89

H07V-K 450/750V  1x120,00 mm2

48,693

изпрати запитване

  

90

H07V-K 450/750V  1x150,00 mm2

59,804

изпрати запитване

  

91

H07V-K 450/750V  1x185,00 mm2

74,467

изпрати запитване

  

92

H07V-K 450/750V  1x240,00 mm2

97,722

изпрати запитване

  

93

A03VH-H   300/300V  2x0,35 mm2

0,635

изпрати запитване

  

94

A03VH-H   300/300V  2x0,50 mm2

0,719

изпрати запитване

  

95

A03VH-H   300/300V  2x0,75 mm2

0,995

изпрати запитване

  

96

A03VH-H   300/300V  2x1,0 mm2

1,190

изпрати запитване

  

97

A03VH-H   300/300V  2x1,5 mm2

1,682

изпрати запитване

  

98

A03VH-H   300/300V  2x2,5 mm2

3,044

изпрати запитване

  

99

A03VH-H   300/300V  2x4,0 mm2

4,006

изпрати запитване

  

100

A03VH-H   300/300V  2x6,0 mm2

7,039

изпрати запитване

  

101

H03VV-F  300/300V  2x0,50 mm2

0,731

изпрати запитване

  

102

H03VV-F  300/300V  2x0,75 mm2

0,967

изпрати запитване

  

103

H03VV-F  300/300V  3x0,50 mm2

0,971

изпрати запитване

  

104

H03VV-F  300/300V  3x0,75 mm2

1,282

изпрати запитване

  

105

H03VV-F  300/300V  4x0,50 mm2

1,222

изпрати запитване

  

106

H03VV-F  300/300V  4x0,75 mm2

1,634

изпрати запитване

  

107

H03VV-F  300/300V  5x0,50 mm2

1,530

изпрати запитване

  

108

H03VV-F  300/300V  5x0,75 mm2

2,037

изпрати запитване

  

109

H03VVH2-F 300/300V  2x0,35 mm2

0,699

изпрати запитване

  

110

H03VVH2-F 300/300V  2x0,50 mm2

0,727

изпрати запитване

  

111

H03VVH2-F 300/300V  2x0,75 mm2

1,025

изпрати запитване

  

112

H05VV-F  300/500V  2x0,75 mm2

1,035

изпрати запитване

  

113

H05VV-F  300/500V  2x1,0 mm2

1,234

изпрати запитване

  

114

H05VV-F  300/500V  2x1,5 mm2

1,740

изпрати запитване

  

115

H05VV-F  300/500V  2x2,5 mm2

2,654

изпрати запитване

  

116

H05VV-F  300/500V  2x4,0 mm2

4,086

изпрати запитване

  

117

H05VV-F  300/500V  3x0,75 mm2

1,370

изпрати запитване

  

118

H05VV-F  300/500V  3x1,0 mm2

1,686

изпрати запитване

  

119

H05VV-F  300/500V  3x1,5 mm2

2,371

изпрати запитване

  

120

H05VV-F  300/500V  3x2,5 mm2

3,748

изпрати запитване

  

121

H05VV-F  300/500V  3x4,0 mm2

5,831

изпрати запитване

  

122

H05VV-F  300/500V  3x6,0 mm2

8,695

изпрати запитване

  

123

H05VV-F  300/500V  3x10 mm2

14,776

изпрати запитване

  

124

H05VV-F  300/500V  4x0,75 mm2

1,756

изпрати запитване

  

125

H05VV-F  300/500V  4x1,0 mm2

2,211

изпрати запитване

  

126

H05VV-F  300/500V  4x1,5 mm2

3,155

изпрати запитване

  

127

H05VV-F  300/500V  4x2,5 mm2

4,839

изпрати запитване

  

128

H05VV-F  300/500V  4x4,0 mm2

7,644

изпрати запитване

  

129

H05VV-F  300/500V  4x6,0 mm2

11,817

изпрати запитване

  

130

H05VV-F  300/500V  4x10 mm2

19,482

изпрати запитване

  

131

H05VV-F  300/500V  5x0,75 mm2

2,177

изпрати запитване

  

132

H05VV-F  300/500V  5x1,0 mm2

2,688

изпрати запитване

  

133

H05VV-F  300/500V  5x1,5 mm2

3,920

изпрати запитване

  

134

H05VV-F  300/500V  5x2,5 mm2

6,019

изпрати запитване

  

135

H05VV-F  300/500V  5x4,0 mm2

9,573

изпрати запитване

  

136

H05VV-F  300/500V  5x6,0 mm2

14,578

изпрати запитване

  

137

H05VV-F  300/500V  5x10 mm2

24,313

изпрати запитване

  

138

H05VV-F  300/500V  7x1,0 mm2

3,924

изпрати запитване

  

139

H05VV-F  300/500V  7x1,5 mm2

5,713

изпрати запитване

  

140

H05VV-F  300/500V  7x2,5 mm2

8,766

изпрати запитване

  

141

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x1,50 мм2

0,935

изпрати запитване

  

142

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x2,50 мм2

1,354

изпрати запитване

  

143

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x4,00 мм2

2,111

изпрати запитване

  

144

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x6,00 мм2

2,963

изпрати запитване

  

145

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x10,00 мм2

4,586

изпрати запитване

  

146

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x16,00 мм2

7,220

изпрати запитване

  

147

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x25 мм2

11,768

изпрати запитване

  

148

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x35 мм2

13,251

изпрати запитване

  

149

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x50 мм2

17,967

изпрати запитване

  

150

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x70 мм2

25,623

изпрати запитване

  

151

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x95 мм2

35,285

изпрати запитване

  

152

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x120 мм2

44,521

изпрати запитване

  

153

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x150 мм2

54,820

изпрати запитване

  

154

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x185 мм2

68,369

изпрати запитване

  

155

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x240 мм2

89,676

изпрати запитване

  

156

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x300 мм2

113,236

изпрати запитване

  

157

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x400 мм2

143,666

изпрати запитване

  

158

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  1x500 мм2

184,012

изпрати запитване

  

159

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  2x1,0 мм2

1,331

изпрати запитване

  

160

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  2x1,50 мм2

1,743

изпрати запитване

  

161

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  2x2,50 мм2

2,464

изпрати запитване

  

162

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  2x4,00 мм2

3,860

изпрати запитване

  

163

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  2x6,00 мм2

5,417

изпрати запитване

  

164

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  2x10,00 мм2

8,539

изпрати запитване

  

165

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  2x16,00 мм2

13,222

изпрати запитване

  

166

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x1,00 мм2

1,764

изпрати запитване

  

167

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x1,50 мм2

2,372

изпрати запитване

  

168

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x2,50 мм2

3,482

изпрати запитване

  

169

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x4,00 мм2

5,577

изпрати запитване

  

170

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x6,00 мм2

7,826

изпрати запитване

  

171

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x10,00 мм2

12,840

изпрати запитване

  

172

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x16,00 мм2

19,987

изпрати запитване

  

173

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x25 мм2

31,129

изпрати запитване

  

174

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x35 мм2

43,150

изпрати запитване

  

175

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x50 мм2

59,989

изпрати запитване

  

176

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x70 мм2

84,172

изпрати запитване

  

177

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x95 мм2

114,206

изпрати запитване

  

178

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x120 мм2

144,763

изпрати запитване

  

179

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x150 мм2

177,858

изпрати запитване

  

180

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x185 мм2

222,192

изпрати запитване

  

181

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x2,50+1,5 мм2

4,279

изпрати запитване

  

182

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x4,0+2,5 мм2

6,617

изпрати запитване

  

183

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x6,0+4 мм2

9,679

изпрати запитване

  

184

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x10,0+6 мм2

15,301

изпрати запитване

  

185

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x16+10 мм2

23,670

изпрати запитване

  

186

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x25+16 мм2

37,293

изпрати запитване

  

187

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x35+16 мм2

49,414

изпрати запитване

  

188

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x50+25 мм2

69,302

изпрати запитване

  

189

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x70+35 мм2

97,750

изпрати запитване

  

190

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x95+50 мм2

134,900

изпрати запитване

  

191

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x120+70 мм2

172,509

изпрати запитване

  

192

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x150+70 мм2

206,449

изпрати запитване

  

193

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x185+95 мм2

261,556

изпрати запитване

  

194

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  3x240+120 мм2

341,111

изпрати запитване

  

195

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x1,0 мм2

2,266

изпрати запитване

  

196

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x1,50 мм2

3,015

изпрати запитване

  

197

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x2,50 мм2

4,568

изпрати запитване

  

198

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x4,00 мм2

7,194

изпрати запитване

  

199

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x6,00 мм2

10,156

изпрати запитване

  

200

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x10,00 мм2

17,085

изпрати запитване

  

201

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x16,00 мм2

26,520

изпрати запитване

  

202

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x25 мм2

40,925

изпрати запитване

  

203

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x35 мм2

57,773

изпрати запитване

  

204

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x50 мм2

79,672

изпрати запитване

  

205

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x70 мм2

112,951

изпрати запитване

  

206

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x95 мм2

156,467

изпрати запитване

  

207

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x120 мм2

196,222

изпрати запитване

  

208

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x150 мм2

241,977

изпрати запитване

  

209

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x185 мм2

302,884

изпрати запитване

  

210

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  4x240 мм2

396,983

изпрати запитване

  

211

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x1,0 мм2

2,854

изпрати запитване

  

212

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x1,50 мм2

3,848

изпрати запитване

  

213

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x2,50 мм2

5,647

изпрати запитване

  

214

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x4,00 мм2

9,077

изпрати запитване

  

215

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x6,00 мм2

12,973

изпрати запитване

  

216

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x10,00 мм2

20,912

изпрати запитване

  

217

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x16,00 мм2

33,760

изпрати запитване

  

218

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x25 мм2

52,250

изпрати запитване

  

219

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x35 мм2

73,138

изпрати запитване

  

220

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x50 мм2

98,992

изпрати запитване

  

221

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x70 мм2

143,207

изпрати запитване

  

222

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x95 мм2

195,021

изпрати запитване

  

223

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x120 мм2

245,425

изпрати запитване

  

224

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x150 мм2

302,209

изпрати запитване

  

225

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  5x185 мм2

378,372

изпрати запитване

  

226

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  6x1,0 мм2

3,465

изпрати запитване

  

227

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  7x1,0 мм2

4,035

изпрати запитване

  

228

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  8x1,0 мм2

4,608

изпрати запитване

  

229

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  10x1,0 мм2

5,763

изпрати запитване

  

230

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  12x1,0 мм2

6,917

изпрати запитване

  

231

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  14x1,0 мм2

8,397

изпрати запитване

  

232

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  16x1,0 мм2

9,593

изпрати запитване

  

233

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  19x1,0 мм2

10,954

изпрати запитване

  

234

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  24x1,0 мм2

16,630

изпрати запитване

  

235

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  30x1,0 мм2

20,782

изпрати запитване

  

236

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  37x1,0 мм2

24,836

изпрати запитване

  

237

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  6x1,50 мм2

5,215

изпрати запитване

  

238

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  7x1,50 мм2

5,802

изпрати запитване

  

239

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  8x1,50 мм2

6,783

изпрати запитване

  

240

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  10x1,50 мм2

8,460

изпрати запитване

  

241

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  12x1,50 мм2

9,946

изпрати запитване

  

242

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  14x1,50 мм2

11,344

изпрати запитване

  

243

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  16x1,50 мм2

12,895

изпрати запитване

  

244

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  19x1,50 мм2

15,146

изпрати запитване

  

245

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  24x1,50 мм2

19,240

изпрати запитване

  

246

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  30x1,50 мм2

24,065

изпрати запитване

  

247

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  37x1,50 мм2

29,005

изпрати запитване

  

248

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  6x2,50 мм2

7,709

изпрати запитване

  

249

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  7x2,50 мм2

8,721

изпрати запитване

  

250

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  8x2,50 мм2

10,231

изпрати запитване

  

251

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  10x2,50 мм2

12,595

изпрати запитване

  

252

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  12x2,50 мм2

14,905

изпрати запитване

  

253

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  14x2,50 мм2

17,337

изпрати запитване

  

254

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  16x2,50 мм2

19,732

изпрати запитване

  

255

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  19x2,50 мм2

23,148

изпрати запитване

  

256

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  24x2,50 мм2

29,370

изпрати запитване

  

257

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  30x2,50 мм2

36,931

изпрати запитване

  

258

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  37x2,50 мм2

45,166

изпрати запитване

  

259

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  6x4,00 мм2

10,890

изпрати запитване

  

260

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  7x4,00 мм2

14,185

изпрати запитване

  

261

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  8x4,00 мм2

16,316

изпрати запитване

  

262

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  10x4,00 мм2

20,167

изпрати запитване

  

263

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  6x6,00 мм2

17,325

изпрати запитване

  

264

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  7x6,00 мм2

20,248

изпрати запитване

  

265

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  8x6,00 мм2

23,132

изпрати запитване

  

266

СВТ-с б.п. 0,6/1kV  10x6,00 мм2

28,910

изпрати запитване

  

267

NYY 0,6/1kV  1x6,00 mm2

3,112

изпрати запитване

  

268

NYY 0,6/1kV  1x10,00 mm2

4,835

изпрати запитване

  

269

NYY 0,6/1kV  1x16,00 mm2

7,676

изпрати запитване

  

270

NYY 0,6/1kV  1x25 mm2

12,454

изпрати запитване

  

271

NYY 0,6/1kV  1x35 mm2

14,729

изпрати запитване

  

272

NYY 0,6/1kV  1x50 mm2

20,053

изпрати запитване

  

273

NYY 0,6/1kV  1x70 mm2

28,191

изпрати запитване

  

274

NYY 0,6/1kV  1x95 mm2

39,015

изпрати запитване

  

275

NYY 0,6/1kV  1x120 mm2

49,117

изпрати запитване

  

276

NYY 0,6/1kV  1x150 mm2

60,430

изпрати запитване

  

277

NYY 0,6/1kV  1x185 mm2

75,217

изпрати запитване

  

278

NYY 0,6/1kV  1x240 mm2

98,640

изпрати запитване

  

279

NYY 0,6/1kV  1x300 mm2

123,760

изпрати запитване

  

280

NYY 0,6/1kV  1x400 mm2

157,546

изпрати запитване

  

281

NYY 0,6/1kV  2x1,50 mm2

2,434

изпрати запитване

  

282

NYY 0,6/1kV  2x2,50 mm2

3,260

изпрати запитване

  

283

NYY 0,6/1kV  2x4,00 mm2

4,736

изпрати запитване

  

284

NYY 0,6/1kV  2x6,00 mm2

6,407

изпрати запитване

  

285

NYY 0,6/1kV  2x10,00 mm2

9,709

изпрати запитване

  

286

NYY 0,6/1kV  2x16,00 mm2

14,488

изпрати запитване

  

287

NYY 0,6/1kV  3x1,50 mm2

3,167

изпрати запитване

  

288

NYY 0,6/1kV  3x2,50 mm2

4,386

изпрати запитване

  

289

NYY 0,6/1kV  3x4,00 mm2

6,299

изпрати запитване

  

290

NYY 0,6/1kV  3x6,00 mm2

8,878

изпрати запитване

  

291

NYY 0,6/1kV  3x10,00 mm2

14,649

изпрати запитване

  

292

NYY 0,6/1kV  3x16,00 mm2

22,658

изпрати запитване

  

293

NYY 0,6/1kV  3x25 mm2

33,911

изпрати запитване

  

294

NYY 0,6/1kV  3x35 mm2

46,166

изпрати запитване

  

295

NYY 0,6/1kV  3x50 mm2

63,978

изпрати запитване

  

296

NYY 0,6/1kV  3x70 mm2

89,361

изпрати запитване

  

297

NYY 0,6/1kV  3x95 mm2

121,552

изпрати запитване

  

298

NYY 0,6/1kV  3x120 mm2

154,045

изпрати запитване

  

299

NYY 0,6/1kV  3x150 mm2

188,958

изпрати запитване

  

300

NYY 0,6/1kV  3x185 mm2

236,082

изпрати запитване

  

301

NYY 0,6/1kV  3x240 mm2

308,816

изпрати запитване

  

302

NYY 0,6/1kV  3x16,0+10 mm2

25,461

изпрати запитване

  

303

NYY 0,6/1kV  3x25+16 mm2

39,441

изпрати запитване

  

304

NYY 0,6/1kV  3x35+16 mm2

51,824

изпрати запитване

  

305

NYY 0,6/1kV  3x50+25 mm2

71,685

изпрати запитване

  

306

NYY 0,6/1kV  3x70+35 mm2

101,648

изпрати запитване

  

307

NYY 0,6/1kV  3x95+50 mm2

139,594

изпрати запитване

  

308

NYY 0,6/1kV  3x120+70 mm2

178,368

изпрати запитване

  

309

NYY 0,6/1kV  3x150+70 mm2

213,301

изпрати запитване

  

310

NYY 0,6/1kV  3x185+95 mm2

268,340

изпрати запитване

  

311

NYY 0,6/1kV  3x240+120 mm2

353,105

изпрати запитване

  

312

NYY 0,6/1kV  4x1,50 mm2

4,056

изпрати запитване

  

313

NYY 0,6/1kV  4x2,50 mm2

5,539

изпрати запитване

  

314

NYY 0,6/1kV  4x4,00 mm2

8,343

изпрати запитване

  

315

NYY 0,6/1kV  4x6,00 mm2

11,769

изпрати запитване

  

316

NYY 0,6/1kV  4x10,00 mm2

19,359

изпрати запитване

  

317

NYY 0,6/1kV  4x16,00 mm2

29,755

изпрати запитване

  

318

NYY 0,6/1kV  4x25 mm2

43,526

изпрати запитване

  

319

NYY 0,6/1kV  4x35 mm2

59,638

изпрати запитване

  

320

NYY 0,6/1kV  4x50 mm2

81,332

изпрати запитване

  

321

NYY 0,6/1kV  4x70 mm2

115,444

изпрати запитване

  

322

NYY 0,6/1kV  4x95 mm2

159,493

изпрати запитване

  

323

NYY 0,6/1kV  4x120 mm2

200,008

изпрати запитване

  

324

NYY 0,6/1kV  4x150 mm2

246,382

изпрати запитване

  

325

NYY 0,6/1kV  4x185 mm2

307,851

изпрати запитване

  

326

NYY 0,6/1kV  4x240 mm2

404,224

изпрати запитване

  

327

NYY 0,6/1kV  5x1,50 mm2

4,809

изпрати запитване

  

328

NYY 0,6/1kV  5x2,50 mm2

6,658

изпрати запитване

  

329

NYY 0,6/1kV  5x4,00 mm2

10,303

изпрати запитване

  

330

NYY 0,6/1kV  5x6,00 mm2

14,722

изпрати запитване

  

331

NYY 0,6/1kV  5x10,00 mm2

24,208

изпрати запитване

  

332

NYY 0,6/1kV  5x16,00 mm2

38,077

изпрати запитване

  

333

NYY 0,6/1kV  5x25 mm2

56,537

изпрати запитване

  

334

NYY 0,6/1kV  5x35 mm2

78,157

изпрати запитване

  

335

NYY 0,6/1kV  5x50 mm2

104,224

изпрати запитване

  

336

NYY 0,6/1kV  5x70 mm2

148,882

изпрати запитване

  

337

NYY 0,6/1kV  5x95 mm2

202,275

изпрати запитване

  

338

NYY 0,6/1kV  5x120 mm2

254,122

изпрати запитване

  

339

NYY 0,6/1kV  5x150 mm2

312,220

изпрати запитване

  

340

NYY 0,6/1kV  5x185 mm2

386,344

изпрати запитване

  

341

NYY 0,6/1kV  5x240 mm2

505,225

изпрати запитване

  

342

NYY 0,6/1kV  6x1,50 mm2

6,156

изпрати запитване

  

343

NYY 0,6/1kV  7x1,50 mm2

6,741

изпрати запитване

  

344

NYY 0,6/1kV  8x1,50 mm2

7,825

изпрати запитване

  

345

NYY 0,6/1kV  10x1,50 mm2

9,645

изпрати запитване

  

346

NYY 0,6/1kV  12x1,50 mm2

11,133

изпрати запитване

  

347

NYY 0,6/1kV  14x1,50 mm2

12,646

изпрати запитване

  

348

NYY 0,6/1kV  16x1,50 mm2

14,236

изпрати запитване

  

349

NYY 0,6/1kV  19x1,50 mm2

16,430

изпрати запитване

  

350

NYY 0,6/1kV  21x1,50 mm2

18,224

изпрати запитване

  

351

NYY 0,6/1kV  24x1,50 mm2

20,822

изпрати запитване

  

352

NYY 0,6/1kV  27x1,50 mm2

23,031

изпрати запитване

  

353

NYY 0,6/1kV  30x1,50 mm2

25,340

изпрати запитване

  

354

NYY 0,6/1kV  37x1,50 mm2

30,752

изпрати запитване

  

355

NYY 0,6/1kV  6x2,50 mm2

8,722

изпрати запитване

  

356

NYY 0,6/1kV  7x2,50 mm2

9,754

изпрати запитване

  

357

NYY 0,6/1kV  8x2,50 mm2

11,262

изпрати запитване

  

358

NYY 0,6/1kV  10x2,50 mm2

13,870

изпрати запитване

  

359

NYY 0,6/1kV  12x2,50 mm2

16,199

изпрати запитване

  

360

NYY 0,6/1kV  14x2,50 mm2

18,754

изпрати запитване

  

361

NYY 0,6/1kV  16x2,50 mm2

21,224

изпрати запитване

  

362

NYY 0,6/1kV  19x2,50 mm2

24,780

изпрати запитване

  

363

NYY 0,6/1kV  24x2,50 mm2

31,168

изпрати запитване

  

364

NYY 0,6/1kV  27x2,50 mm2

34,733

изпрати запитване

  

365

NYY 0,6/1kV  30x2,50 mm2

38,372

изпрати запитване

  

366

NYY 0,6/1kV  37x2,50 mm2

46,914

изпрати запитване

  

367

NYY 0,6/1kV  6x4,00 mm2

13,640

изпрати запитване

  

368

NYY 0,6/1kV  7x4,00 mm2

15,250

изпрати запитване

  

369

NYY 0,6/1kV  8x4,00 mm2

17,502

изпрати запитване

  

370

NYY 0,6/1kV  10x4,00 mm2

21,569

изпрати запитване

  

371

NYCY 0,6/1kV  2x1,5/1,5 mm2

5,228

изпрати запитване

  

372

NYCY 0,6/1kV  2x2,5/2,5 mm2

6,263

изпрати запитване

  

373

NYCY 0,6/1kV  2x4,0/4 mm2

8,851

изпрати запитване

  

374

NYCY 0,6/1kV  2x6,0/6 mm2

11,387

изпрати запитване

  

375

NYCY 0,6/1kV  2x10/10 mm2

16,814

изпрати запитване

  

376

NYCY 0,6/1kV  2x16/16 mm2

24,622

изпрати запитване

  

377

NYCY 0,6/1kV  2x25/25 mm2

38,572

изпрати запитване

  

378

NYCY 0,6/1kV  3x1,5/1,5 mm2

5,840

изпрати запитване

  

379

NYCY 0,6/1kV  3x2,5/2,5 mm2

7,365

изпрати запитване

  

380

NYCY 0,6/1kV  3x4,0/4 mm2

10,581

изпрати запитване

  

381

NYCY 0,6/1kV  3x6,0/6 mm2

13,692

изпрати запитване

  

382

NYCY 0,6/1kV  3x10/10 mm2

21,032

изпрати запитване

  

383

NYCY 0,6/1kV  3x16/16 mm2

31,220

изпрати запитване

  

384

NYCY 0,6/1kV  3x25/16 mm2

44,547

изпрати запитване

  

385

NYCY 0,6/1kV  3x35/16 mm2

58,021

изпрати запитване

  

386

NYCY 0,6/1kV  3x50/25 mm2

77,268

изпрати запитване

  

387

NYCY 0,6/1kV  3x70/35 mm2

108,616

изпрати запитване

  

388

NYCY 0,6/1kV  3x95/50 mm2

148,783

изпрати запитване

  

389

NYCY 0,6/1kV  3x120/70 mm2

189,911

изпрати запитване

  

390

NYCY 0,6/1kV  3x150/70 mm2

226,900

изпрати запитване

  

391

NYCY 0,6/1kV  4x1,5/1,5 mm2

6,522

изпрати запитване

  

392

NYCY 0,6/1kV  4x2,5/2,5 mm2

8,461

изпрати запитване

  

393

NYCY 0,6/1kV  4x4,0/4 mm2

12,328

изпрати запитване

  

394

NYCY 0,6/1kV  4x6,0/6 mm2

16,428

изпрати запитване

  

395

NYCY 0,6/1kV  4x10/10 mm2

25,311

изпрати запитване

  

396

NYCY 0,6/1kV  4x16/16 mm2

38,400

изпрати запитване

  

397

NYCY 0,6/1kV  4x25/25 mm2

57,719

изпрати запитване

  

398

NYCY 0,6/1kV  4x35/16 mm2

73,538

изпрати запитване

  

399

NYCY 0,6/1kV  4x50/25 mm2

98,514

изпрати запитване

  

400

NYCY 0,6/1kV  4x70/35 mm2

138,908

изпрати запитване

  

401

NYCY 0,6/1kV  4x95/50 mm2

192,540

изпрати запитване

  

402

NYCY 0,6/1kV  4x120/70 mm2

265,019

изпрати запитване

  

403

NYCY 0,6/1kV  4x150/70 mm2

292,255

изпрати запитване

  

404

NYCY 0,6/1kV  4x185/95 mm2

402,090

изпрати запитване

  

405

NYCY 0,6/1kV  5x1,5/1,5 mm2

7,402

изпрати запитване

  

406

NYCY 0,6/1kV  5x2,5/2,5 mm2

9,813

изпрати запитване

  

407

NYCY 0,6/1kV  5x4,0/4 mm2

14,175

изпрати запитване

  

408

NYCY 0,6/1kV  5x6,0/6 mm2

19,847

изпрати запитване

  

409

NYCY 0,6/1kV  5x10/10 mm2

45,798

изпрати запитване

  

410

NYCY 0,6/1kV  6x1,5/2,5 mm2

8,594

изпрати запитване

  

411

NYCY 0,6/1kV  7x1,5/2,5 mm2

9,212

изпрати запитване

  

412

NYCY 0,6/1kV  8x1,5/2,5 mm2

10,105

изпрати запитване

  

413

NYCY 0,6/1kV  10x1,5/2,5 mm2

11,880

изпрати запитване

  

414

NYCY 0,6/1kV  12x1,5/2,5 mm2

13,134

изпрати запитване

  

415

NYCY 0,6/1kV  14x1,5/2,5 mm2

14,687

изпрати запитване

  

416

NYCY 0,6/1kV  16x1,5/4 mm2

17,043

изпрати запитване

  

417

NYCY 0,6/1kV  19x1,5/4 mm2

19,200

изпрати запитване

  

418

NYCY 0,6/1kV  21x1,5/6 mm2

21,453

изпрати запитване

  

419

NYCY 0,6/1kV  24x1,5/6 mm2

24,249

изпрати запитване

  

420

NYCY 0,6/1kV  27x1,5/6 mm2

26,394

изпрати запитване

  

421

NYCY 0,6/1kV  30x1,5/6 mm2

28,885

изпрати запитване

  

422

NYCY 0,6/1kV  37x1,5/6 mm2

35,735

изпрати запитване

  

423

NYCY 0,6/1kV  6x2,5/2,5 mm2

10,932

изпрати запитване

  

424

NYCY 0,6/1kV  7x2,5/2,5 mm2

11,984

изпрати запитване

  

425

NYCY 0,6/1kV  8x2,5/4 mm2

14,173

изпрати запитване

  

426

NYCY 0,6/1kV  10x2,5/4 mm2

16,995

изпрати запитване

  

427

NYCY 0,6/1kV  12x2,5/4 mm2

19,244

изпрати запитване

  

428

NYCY 0,6/1kV  14x2,5/4 mm2

21,157

изпрати запитване

  

429

NYCY 0,6/1kV  16x2,5/6 mm2

24,334

изпрати запитване

  

430

NYCY 0,6/1kV  19x2,5/6 mm2

27,767

изпрати запитване

  

431

NYCY 0,6/1kV  21x2,5/10 mm2

31,010

изпрати запитване

  

432

NYCY 0,6/1kV  24x2,5/10 mm2

35,506

изпрати запитване

  

433

NYCY 0,6/1kV  27x2,5/10 mm2

38,561

изпрати запитване

  

434

NYCY 0,6/1kV  30x2,5/10 mm2

42,458

изпрати запитване

  

435

NYCY 0,6/1kV  37x2,5/10 mm2

51,938

изпрати запитване

  

436

NYCY 0,6/1kV  6x4,0/4 mm2

17,000

изпрати запитване

  

437

NYCY 0,6/1kV  7x4,0/4 mm2

18,566

изпрати запитване

  

438

NYCY 0,6/1kV  8x4,0/6 mm2

21,132

изпрати запитване

  

439

NYCY 0,6/1kV  10x4,0/6 mm2

27,211

изпрати запитване

  

440

NYCY 0,6/1kV  12x4,0/6 mm2

32,760

изпрати запитване

  

441

NYCY 0,6/1kV  14x4,0/6 mm2

42,898

изпрати запитване

  

442

NYCYfr/A 0,6/1kV  2x1,5/1,5 mm2

5,319

изпрати запитване

  

443

NYCYfr/A 0,6/1kV  2x2,5/2,5 mm2

6,480

изпрати запитване

  

444

NYCYfr/A 0,6/1kV  2x4,0/4 mm2

9,157

изпрати запитване

  

445

NYCYfr/A 0,6/1kV  2x6,0/6 mm2

11,989

изпрати запитване

  

446

NYCYfr/A 0,6/1kV  2x10/10 mm2

17,410

изпрати запитване

  

447

NYCYfr/A 0,6/1kV  2x16/16 mm2

26,109

изпрати запитване

  

448

NYCYfr/A 0,6/1kV  3x1,5/1,5 mm2

5,994

изпрати запитване

  

449

NYCYfr/A 0,6/1kV  3x2,5/2,5 mm2

7,601

изпрати запитване

  

450

NYCYfr/A 0,6/1kV  3x4,0/4 mm2

11,419

изпрати запитване

  

451

NYCYfr/A 0,6/1kV  3x6,0/6 mm2

16,156

изпрати запитване

  

452

NYCYfr/A 0,6/1kV  3x10/10 mm2

24,235

изпрати запитване

  

453

NYCYfr/A 0,6/1kV  3x16/16 mm2

36,585

изпрати запитване

  

454

NYCYfr/A 0,6/1kV  3x25/16 mm2

53,086

изпрати запитване

  

455

NYCYfr/A 0,6/1kV  3x35/16 mm2

70,243

изпрати запитване

  

456

NYCYfr/A 0,6/1kV  3x50/25 mm2

94,959

изпрати запитване

  

457

NYCYfr/A 0,6/1kV  3x70/35 mm2

135,611

изпрати запитване

  

458

NYCYfr/A 0,6/1kV  3x95/50 mm2

157,945

изпрати запитване

  

459

NYCYfr/A 0,6/1kV  4x1,5/1,5 mm2

6,764

изпрати запитване

  

460

NYCYfr/A 0,6/1kV  4x2,5/2,5 mm2

8,847

изпрати запитване

  

461

NYCYfr/A 0,6/1kV  4x4,0/4 mm2

12,896

изпрати запитване

  

462

NYCYfr/A 0,6/1kV  4x6,0/6 mm2

17,355

изпрати запитване

  

463

NYCYfr/A 0,6/1kV  4x10/10 mm2

27,461

изпрати запитване

  

464

NYCYfr/A 0,6/1kV  4x16/16 mm2

41,118

изпрати запитване

  

465

NYCYfr/A 0,6/1kV  4x25/16 mm2

67,967

изпрати запитване

  

466

NYCYfr/A 0,6/1kV  4x35/16 mm2

89,887

изпрати запитване

  

467

NYCYfr/A 0,6/1kV  4x50/25 mm2

102,090

изпрати запитване

  

468

NYCYfr/A 0,6/1kV  5x1,5/1,5 mm2

7,637

изпрати запитване

  

469

NYCYfr/A 0,6/1kV  5x2,5/2,5 mm2

10,196

изпрати запитване

  

470

NYCYfr/A 0,6/1kV  5x4,0/4 mm2

15,260

изпрати запитване

  

471

NYCYfr/A 0,6/1kV  5x6,0/6 mm2

21,363

изпрати запитване

  

472

NYCYfr/A 0,6/1kV  5x10/10 mm2

31,320

изпрати запитване

  

473

NYCYfr/A 0,6/1kV  6x1,5/2,5 mm2

8,990

изпрати запитване

  

474

NYCYfr/A 0,6/1kV  7x1,5/2,5 mm2

9,777

изпрати запитване

  

475

NYCYfr/A 0,6/1kV  8x1,5/2,5 mm2

10,678

изпрати запитване

  

476

NYCYfr/A 0,6/1kV  10x1,5/2,5 mm2

12,905

изпрати запитване

  

477

NYCYfr/A 0,6/1kV  12x1,5/2,5 mm2

14,119

изпрати запитване

  

478

NYCYfr/A 0,6/1kV  14x1,5/2,5 mm2

15,909

изпрати запитване

  

479

NYCYfr/A 0,6/1kV  16x1,5/4 mm2

18,537

изпрати запитване

  

480

NYCYfr/A 0,6/1kV  19x1,5/4 mm2

20,722

изпрати запитване

  

481

NYCYfr/A 0,6/1kV  24x1,5/6 mm2

26,032

изпрати запитване

  

482

NYCYfr/A 0,6/1kV  27x1,5/6 mm2

28,558

изпрати запитване

  

483

NYCYfr/A 0,6/1kV  30x1,5/6 mm2

31,090

изпрати запитване

  

484

NYCYfr/A 0,6/1kV  37x1,5/6 mm2

39,272

изпрати запитване

  

485

NYCYfr/A 0,6/1kV  6x2,5/2,5 mm2

12,184

изпрати запитване

  

486

NYCYfr/A 0,6/1kV  7x2,5/2,5 mm2

13,078

изпрати запитване

  

487

NYCYfr/A 0,6/1kV  8x2,5/4 mm2

15,371

изпрати запитване

  

488

NYCYfr/A 0,6/1kV  10x2,5/4 mm2

18,935

изпрати запитване

  

489

NYCYfr/A 0,6/1kV  12x2,5/4 mm2

21,559

изпрати запитване

  

490

NYCYfr/A 0,6/1kV  14x2,5/6 mm2

23,746

изпрати запитване

  

491

NYCYfr/A 0,6/1kV  16x2,5/6 mm2

26,857

изпрати запитване

  

492

NYCYfr/A 0,6/1kV  19x2,5/6 mm2

29,932

изпрати запитване

  

493

NYCYfr/A 0,6/1kV  24x2,5/10 mm2

39,584

изпрати запитване

  

494

NYCYfr/A 0,6/1kV  27x2,5/10 mm2

44,789

изпрати запитване

  

495

NYCYfr/A 0,6/1kV  30x2,5/10 mm2

46,819

изпрати запитване

  

496

NYCYfr/A 0,6/1kV  37x2,5/10 mm2

55,433

изпрати запитване

  

497

NYCYfr/A 0,6/1kV  6x4,0/4 mm2

19,373

изпрати запитване

  

498

NYCYfr/A 0,6/1kV  7x4,0/4 mm2

20,835

изпрати запитване

  

499

NYCYfr/A 0,6/1kV  8x4,0/6 mm2

23,642

изпрати запитване

  

500

NYCYfr/A 0,6/1kV  10x4,0/6 mm2

28,076

изпрати запитване

  

501

NYCYfr/A 0,6/1kV  10x6,0/10 mm2

39,282

изпрати запитване

  

502

СВБТ 0,6/1kV  2x1,50 мм2

4,629

изпрати запитване

  

503

СВБТ 0,6/1kV  2x2,50 мм2

5,300

изпрати запитване

  

504

СВБТ 0,6/1kV  2x4,00 мм2

6,675

изпрати запитване

  

505

СВБТ 0,6/1kV  2x6,00 мм2

8,595

изпрати запитване

  

506

СВБТ 0,6/1kV  2x10,00 мм2

12,662

изпрати запитване

  

507

СВБТ 0,6/1kV  2x16,00 мм2

17,650

изпрати запитване

  

508

СВБТ 0,6/1kV  2x25 мм2

28,519

изпрати запитване

  

509

СВБТ 0,6/1kV  3x1,50 мм2

5,236

изпрати запитване

  

510

СВБТ 0,6/1kV  3x2,50 мм2

6,421

изпрати запитване

  

511

СВБТ 0,6/1kV  3x4,00 мм2

8,621

изпрати запитване

  

512

СВБТ 0,6/1kV  3x6,00 мм2

11,462

изпрати запитване

  

513

СВБТ 0,6/1kV  3x10,00 мм2

17,235

изпрати запитване

  

514

СВБТ 0,6/1kV  3x16,00 мм2

25,466

изпрати запитване

  

515

СВБТ 0,6/1kV  3x25 мм2

39,909

изпрати запитване

  

516

СВБТ 0,6/1kV  3x35 мм2

54,292

изпрати запитване

  

517

СВБТ 0,6/1kV  3x50 мм2

70,301

изпрати запитване

  

518

СВБТ 0,6/1kV  3x70 мм2

98,563

изпрати запитване

  

519

СВБТ 0,6/1kV  3x95 мм2

135,152

изпрати запитване

  

520

СВБТ 0,6/1kV  3x120 мм2

168,539

изпрати запитване

  

521

СВБТ 0,6/1kV  3x150 мм2

206,751

изпрати запитване

  

522

СВБТ 0,6/1kV  3x185 мм2

295,163

изпрати запитване

  

523

СВБТ 0,6/1kV  3x2,50+1,5 мм2

6,817

изпрати запитване

  

524

СВБТ 0,6/1kV  3x4,0+2,5 мм2

9,938

изпрати запитване

  

525

СВБТ 0,6/1kV  3x6,0+4,0 мм2

13,689

изпрати запитване

  

526

СВБТ 0,6/1kV  3x10,0+6 мм2

20,295

изпрати запитване

  

527

СВБТ 0,6/1kV  3x16,0+10 мм2

30,572

изпрати запитване

  

528

СВБТ 0,6/1kV  3x25+16 мм2

48,075

изпрати запитване

  

529

СВБТ 0,6/1kV  3x35+16 мм2

61,988

изпрати запитване

  

530

СВБТ 0,6/1kV  3x50+25 мм2

82,243

изпрати запитване

  

531

СВБТ 0,6/1kV  3x70+35 мм2

115,408

изпрати запитване

  

532

СВБТ 0,6/1kV  3x95+50 мм2

157,689

изпрати запитване

  

533

СВБТ 0,6/1kV  3x120+70 мм2

200,549

изпрати запитване

  

534

СВБТ 0,6/1kV  3x150+70 мм2

239,795

изпрати запитване

  

535

СВБТ 0,6/1kV  3x185+95 мм2

303,092

изпрати запитване

  

536

СВБТ 0,6/1kV  4x1,50 мм2

5,887

изпрати запитване

  

537

СВБТ 0,6/1kV  4x2,50 мм2

7,251

изпрати запитване

  

538

СВБТ 0,6/1kV  4x4,00 мм2

10,781

изпрати запитване

  

539

СВБТ 0,6/1kV  4x6,00 мм2

14,424

изпрати запитване

  

540

СВБТ 0,6/1kV  4x10,00 мм2

21,932

изпрати запитване

  

541

СВБТ 0,6/1kV  4x16,00 мм2

32,911

изпрати запитване

  

542

СВБТ 0,6/1kV  4x25 мм2

52,019

изпрати запитване

  

543

СВБТ 0,6/1kV  4x35 мм2

70,323

изпрати запитване

  

544

СВБТ 0,6/1kV  4x50 мм2

92,047

изпрати запитване

  

545

СВБТ 0,6/1kV  4x70 мм2

129,998

изпрати запитване

  

546

СВБТ 0,6/1kV  4x95 мм2

178,635

изпрати запитване

  

547

СВБТ 0,6/1kV  4x120 мм2

223,388

изпрати запитване

  

548

СВБТ 0,6/1kV  4x150 мм2

274,711

изпрати запитване

  

549

СВБТ 0,6/1kV  4x185 мм2

342,641

изпрати запитване

  

550

СВБТ 0,6/1kV  5x1,50 мм2

6,696

изпрати запитване

  

551

СВБТ 0,6/1kV  5x2,50 мм2

8,756

изпрати запитване

  

552

СВБТ 0,6/1kV  5x4,00 мм2

13,286

изпрати запитване

  

553

СВБТ 0,6/1kV  5x6,00 мм2

18,328

изпрати запитване

  

554

СВБТ 0,6/1kV  5x10,00 мм2

27,943

изпрати запитване

  

555

СВБТ 0,6/1kV  5x16,00 мм2

41,259

изпрати запитване

  

556

СВБТ 0,6/1kV  5x25 мм2

64,994

изпрати запитване

  

557

СВБТ 0,6/1kV  5x35 мм2

88,873

изпрати запитване

  

558

СВБТ 0,6/1kV  5x50 мм2

117,924

изпрати запитване

  

559

СВБТ 0,6/1kV  5x70 мм2

168,337

изпрати запитване

  

560

СВБТ 0,6/1kV  5x95 мм2

222,085

изпрати запитване

  

561

СВБТ 0,6/1kV  5x120 мм2

288,964

изпрати запитване

  

562

СВБТ 0,6/1kV  6x1,50 мм2

7,378

изпрати запитване

  

563

СВБТ 0,6/1kV  7x1,50 мм2

8,020

изпрати запитване

  

564

СВБТ 0,6/1kV  8x1,50 мм2

9,078

изпрати запитване

  

565

СВБТ 0,6/1kV  10x1,50 мм2

11,264

изпрати запитване

  

566

СВБТ 0,6/1kV  12x1,50 мм2

12,618

изпрати запитване

  

567

СВБТ 0,6/1kV  14x1,50 мм2

14,506

изпрати запитване

  

568

СВБТ 0,6/1kV  16x1,50 мм2

16,081

изпрати запитване

  

569

СВБТ 0,6/1kV  19x1,50 мм2

18,632

изпрати запитване

  

570

СВБТ 0,6/1kV  24x1,50 мм2

23,279

изпрати запитване

  

571

СВБТ 0,6/1kV  27x1,50 мм2

26,352

изпрати запитване

  

572

СВБТ 0,6/1kV  30x1,50 мм2

28,599

изпрати запитване

  

573

СВБТ 0,6/1kV  37x1,50 мм2

34,519

изпрати запитване

  

574

СВБТ 0,6/1kV  6x2,50 мм2

9,807

изпрати запитване

  

575

СВБТ 0,6/1kV  7x2,50 мм2

11,278

изпрати запитване

  

576

СВБТ 0,6/1kV  8x2,50 мм2

12,919

изпрати запитване

  

577

СВБТ 0,6/1kV  10x2,50 мм2

15,952

изпрати запитване

  

578

СВБТ 0,6/1kV  12x2,50 мм2

18,379

изпрати запитване

  

579

СВБТ 0,6/1kV  14x2,50 мм2

20,840

изпрати запитване

  

580

СВБТ 0,6/1kV  16x2,50 мм2

23,573

изпрати запитване

  

581

СВБТ 0,6/1kV  19x2,50 мм2

27,249

изпрати запитване

  

582

СВБТ 0,6/1kV  24x2,50 мм2

34,749

изпрати запитване

  

583

СВБТ 0,6/1kV  30x2,50 мм2

42,450

изпрати запитване

  

584

СВБТ 0,6/1kV  37x2,50 мм2

51,295

изпрати запитване

  

585

СВБТ 0,6/1kV  6x4,00 мм2

15,608

изпрати запитване

  

586

СВБТ 0,6/1kV  7x4,00 мм2

18,007

изпрати запитване

  

587

СВБТ 0,6/1kV  8x4,00 мм2

19,908

изпрати запитване

  

588

СВБТ 0,6/1kV  10x4,00 мм2

25,272

изпрати запитване

  

589

СВБТ 0,6/1kV  6x6,00 мм2

21,315

изпрати запитване

  

590

СВБТ 0,6/1kV  7x6,00 мм2

24,757

изпрати запитване

  

591

СВБТ 0,6/1kV  8x6,00 мм2

27,387

изпрати запитване

  

592

СВБТ 0,6/1kV  10x6,00 мм2

33,931

изпрати запитване

  

593

САВТ 0,6/1kV  1x25 мм2

2,663

изпрати запитване

  

594

САВТ 0,6/1kV  1x35 мм2

3,677

изпрати запитване

  

595

САВТ 0,6/1kV  1x50 мм2

4,660

изпрати запитване

  

596

САВТ 0,6/1kV  1x70 мм2

6,862

изпрати запитване

  

597

САВТ 0,6/1kV  1x95 мм2

8,791

изпрати запитване

  

598

САВТ 0,6/1kV  1x120 мм2

10,615

изпрати запитване

  

599

САВТ 0,6/1kV  1x150 мм2

13,257

изпрати запитване

  

600

САВТ 0,6/1kV  1x185 мм2

16,503

изпрати запитване

  

601

САВТ 0,6/1kV  1x240 мм2

21,047

изпрати запитване

  

602

САВТ 0,6/1kV  2x6,00 мм2

2,286

изпрати запитване

  

603

САВТ 0,6/1kV  2x10,00 мм2

2,892

изпрати запитване

  

604

САВТ 0,6/1kV  2x16,00 мм2

3,965

изпрати запитване

  

605

САВТ 0,6/1kV  2x25 мм2

6,283

изпрати запитване

  

606

САВТ 0,6/1kV  2x35 мм2

7,877

изпрати запитване

  

607

САВТ 0,6/1kV  3x4,00 мм2

2,239

изпрати запитване

  

608

САВТ 0,6/1kV  3x6,00 мм2

2,931

изпрати запитване

  

609

САВТ 0,6/1kV  3x10,00 мм2

3,888

изпрати запитване

  

610

САВТ 0,6/1kV  3x16,00 мм2

5,293

изпрати запитване

  

611

САВТ 0,6/1kV  3x25 мм2

8,389

изпрати запитване

  

612

САВТ 0,6/1kV  3x35 мм2

10,572

изпрати запитване

  

613

САВТ 0,6/1kV  3x50 мм2

13,753

изпрати запитване

  

614

САВТ 0,6/1kV  3x70 мм2

21,582

изпрати запитване

  

615

САВТ 0,6/1kV  3x95 мм2

28,448

изпрати запитване

  

616

САВТ 0,6/1kV  3x120 мм2

34,162

изпрати запитване

  

617

САВТ 0,6/1kV  3x150 мм2

41,352

изпрати запитване

  

618

САВТ 0,6/1kV  3x185 мм2

50,605

изпрати запитване

  

619

САВТ 0,6/1kV  3x240 мм2

65,638

изпрати запитване

  

620

САВТ 0,6/1kV  3x6,0+4 мм2

3,414

изпрати запитване

  

621

САВТ 0,6/1kV  3x10,0+6 мм2

4,500

изпрати запитване

  

622

САВТ 0,6/1kV  3x16,0+10 мм2

6,347

изпрати запитване

  

623

САВТ 0,6/1kV  3x25+16 мм2

9,809

изпрати запитване

  

624

САВТ 0,6/1kV  3x35+16 мм2

12,097

изпрати запитване

  

625

САВТ 0,6/1kV  3x50+25 мм2

16,193

изпрати запитване

  

626

САВТ 0,6/1kV  3x70+35 мм2

24,917

изпрати запитване

  

627

САВТ 0,6/1kV  3x95+50 мм2

32,711

изпрати запитване

  

628

САВТ 0,6/1kV  3x120+70 мм2

41,409

изпрати запитване

  

629

САВТ 0,6/1kV  3x150+70 мм2

48,153

изпрати запитване

  

630

САВТ 0,6/1kV  3x185+95 мм2

58,821

изпрати запитване

  

631

САВТ 0,6/1kV  3x240+120 мм2

77,961

изпрати запитване

  

632

САВТ 0,6/1kV  4x6,00 мм2

3,809

изпрати запитване

  

633

САВТ 0,6/1kV  4x10,00 мм2

4,772

изпрати запитване

  

634

САВТ 0,6/1kV  4x16,00 мм2

6,646

изпрати запитване

  

635

САВТ 0,6/1kV  4x25 мм2

10,478

изпрати запитване

  

636

САВТ 0,6/1kV  4x35 мм2

13,630

изпрати запитване

  

637

САВТ 0,6/1kV  4x50 мм2

18,205

изпрати запитване

  

638

САВТ 0,6/1kV  4x70 мм2

27,662

изпрати запитване

  

639

САВТ 0,6/1kV  4x95 мм2

36,281

изпрати запитване

  

640

САВТ 0,6/1kV  4x120 мм2

43,832

изпрати запитване

  

641

САВТ 0,6/1kV  4x150 мм2

53,394

изпрати запитване

  

642

САВТ 0,6/1kV  4x185 мм2

66,526

изпрати запитване

  

643

САВТ 0,6/1kV  4x240 мм2

86,983

изпрати запитване

  

644

САВТ 0,6/1kV  5x4,00 мм2

3,602

изпрати запитване

  

645

САВТ 0,6/1kV  5x6,00 мм2

4,768

изпрати запитване

  

646

САВТ 0,6/1kV  5x10,00 мм2

6,138

изпрати запитване

  

647

САВТ 0,6/1kV  5x16,00 мм2

8,388

изпрати запитване

  

648

САВТ 0,6/1kV  5x25 мм2

13,097

изпрати запитване

  

649

САВТ 0,6/1kV  5x35 мм2

17,120

изпрати запитване

  

650

САВТ 0,6/1kV  5x50 мм2

22,552

изпрати запитване

  

651

САВТ 0,6/1kV  5x70 мм2

34,379

изпрати запитване

  

652

САВТ 0,6/1kV  5x95 мм2

44,558

изпрати запитване

  

653

САВТ 0,6/1kV  5x120 мм2

55,466

изпрати запитване

  

654

САВТ 0,6/1kV  5x150 мм2

68,178

изпрати запитване

  

655

САВТ 0,6/1kV  5x185 мм2

86,852

изпрати запитване

  

656

(N)AYY 0,6/1kV  1x25 mm2

3,101

изпрати запитване

  

657

(N)AYY 0,6/1kV  1x35 mm2

4,003

изпрати запитване

  

658

(N)AYY 0,6/1kV  1x50 mm2

5,371

изпрати запитване

  

659

(N)AYY 0,6/1kV  1x70 mm2

7,025

изпрати запитване

  

660

(N)AYY 0,6/1kV  1x95 mm2

9,206

изпрати запитване

  

661

(N)AYY 0,6/1kV  1x120 mm2

11,184

изпрати запитване

  

662

(N)AYY 0,6/1kV  1x150 mm2

13,521

изпрати запитване

  

663

(N)AYY 0,6/1kV  1x185 mm2

16,808

изпрати запитване

  

664

(N)AYY 0,6/1kV  1x240 mm2

22,131

изпрати запитване

  

665

(N)AYY 0,6/1kV  1x300 mm2

29,183

изпрати запитване

  

666

(N)AYY 0,6/1kV  1x400 mm2

38,564

изпрати запитване

  

667

(N)AYY 0,6/1kV  3x25 mm2

9,772

изпрати запитване

  

668

(N)AYY 0,6/1kV  3x35 mm2

12,520

изпрати запитване

  

669

(N)AYY 0,6/1kV  3x50 mm2

16,523

изпрати запитване

  

670

(N)AYY 0,6/1kV  3x70 mm2

22,300

изпрати запитване

  

671

(N)AYY 0,6/1kV  3x95 mm2

29,200

изпрати запитване

  

672

(N)AYY 0,6/1kV  3x120 mm2

35,296

изпрати запитване

  

673

(N)AYY 0,6/1kV  3x150 mm2

43,712

изпрати запитване

  

674

(N)AYY 0,6/1kV  3x185 mm2

52,443

изпрати запитване

  

675

(N)AYY 0,6/1kV  3x240 mm2

68,357

изпрати запитване

  

676

(N)AYY 0,6/1kV  3x25+16 mm2

11,089

изпрати запитване

  

677

(N)AYY 0,6/1kV  3x35+16 mm2

13,697

изпрати запитване

  

678

(N)AYY 0,6/1kV  3x50+25 mm2

18,036

изпрати запитване

  

679

(N)AYY 0,6/1kV  3x70+35 mm2

27,404

изпрати запитване

  

680

(N)AYY 0,6/1kV  3x95+50 mm2

35,483

изпрати запитване

  

681

(N)AYY 0,6/1kV  3x120+70 mm2

44,432

изпрати запитване

  

682

(N)AYY 0,6/1kV  3x150+70 mm2

53,362

изпрати запитване

  

683

(N)AYY 0,6/1kV  3x185+95 mm2

64,190

изпрати запитване

  

684

(N)AYY 0,6/1kV  3x240+120 mm2

85,744

изпрати запитване

  

685

(N)AYY 0,6/1kV  4x10,00 mm2

6,090

изпрати запитване

  

686

(N)AYY 0,6/1kV  4x16,00 mm2

8,231

изпрати запитване

  

687

(N)AYY 0,6/1kV  4x25 mm2

12,173

изпрати запитване

  

688

(N)AYY 0,6/1kV  4x35 mm2

15,677

изпрати запитване

  

689

(N)AYY 0,6/1kV  4x50 mm2

21,787

изпрати запитване

  

690

(N)AYY 0,6/1kV  4x70 mm2

30,825

изпрати запитване

  

691

(N)AYY 0,6/1kV  4x95 mm2

38,832

изпрати запитване

  

692

(N)AYY 0,6/1kV  4x120 mm2

47,840

изпрати запитване

  

693

(N)AYY 0,6/1kV  4x150 mm2

58,615

изпрати запитване

  

694

(N)AYY 0,6/1kV  4x185 mm2

68,363

изпрати запитване

  

695

(N)AYY 0,6/1kV  4x240 mm2

92,472

изпрати запитване

  

696

(N)AYY 0,6/1kV  5x6,00 mm2

6,288

изпрати запитване

  

697

(N)AYY 0,6/1kV  5x10,00 mm2

7,368

изпрати запитване

  

698

(N)AYY 0,6/1kV  5x16,00 mm2

9,746

изпрати запитване

  

699

(N)AYY 0,6/1kV  5x25 mm2

14,596

изпрати запитване

  

700

(N)AYY 0,6/1kV  5x35 mm2

19,167

изпрати запитване

  

701

(N)AYY 0,6/1kV  5x50 mm2

26,444

изпрати запитване

  

702

(N)AYY 0,6/1kV  5x70 mm2

38,389

изпрати запитване

  

703

(N)AYY 0,6/1kV  5x95 mm2

51,913

изпрати запитване

  

704

NAY2Y 0,6/1kV  4x35 mm2

15,264

изпрати запитване

  

705

NAY2Y 0,6/1kV  4x95 mm2

35,196

изпрати запитване

  

706

NAY2Y 0,6/1kV  4x185 mm2

63,736

изпрати запитване

  

707

NAY2Y 0,6/1kV  4x240 mm2

84,924

изпрати запитване

  

708

САВБТ 0,6/1kV  2x10,00 мм2

5,889

изпрати запитване

  

709

САВБТ 0,6/1kV  2x16,00 мм2

8,063

изпрати запитване

  

710

САВБТ 0,6/1kV  2x25 мм2

11,302

изпрати запитване

  

711

САВБТ 0,6/1kV  2x35 мм2

15,169

изпрати запитване

  

712

САВБТ 0,6/1kV  3x4,00 мм2

4,634

изпрати запитване

  

713

САВБТ 0,6/1kV  3x6,00 мм2

5,640

изпрати запитване

  

714

САВБТ 0,6/1kV  3x10,00 мм2

7,074

изпрати запитване

  

715

САВБТ 0,6/1kV  3x16,00 мм2

9,075

изпрати запитване

  

716

САВБТ 0,6/1kV  3x25 мм2

13,119

изпрати запитване

  

717

САВБТ 0,6/1kV  3x35 мм2

16,267

изпрати запитване

  

718

САВБТ 0,6/1kV  3x50 мм2

20,669

изпрати запитване

  

719

САВБТ 0,6/1kV  3x70 мм2

27,777

изпрати запитване

  

720

САВБТ 0,6/1kV  3x95 мм2

35,120

изпрати запитване

  

721

САВБТ 0,6/1kV  3x120 мм2

42,866

изпрати запитване

  

722

САВБТ 0,6/1kV  3x150 мм2

56,235

изпрати запитване

  

723

САВБТ 0,6/1kV  3x185 мм2

74,061

изпрати запитване

  

724

САВБТ 0,6/1kV  3x4,0+2,5 мм2

5,007

изпрати запитване

  

725

САВБТ 0,6/1kV  3x6,0+4+ мм2

6,606

изпрати запитване

  

726

САВБТ 0,6/1kV  3x10,0+6 мм2

8,175

изпрати запитване

  

727

САВБТ 0,6/1kV  3x16,0+10 мм2

10,222

изпрати запитване

  

728

САВБТ 0,6/1kV  3x25+16 мм2

14,338

изпрати запитване

  

729

САВБТ 0,6/1kV  3x35+16 мм2

17,104

изпрати запитване

  

730

САВБТ 0,6/1kV  3x50+25 мм2

22,137

изпрати запитване

  

731

САВБТ 0,6/1kV  3x70+35 мм2

31,183

изпрати запитване

  

732

САВБТ 0,6/1kV  3x95+50 мм2

38,859

изпрати запитване

  

733

САВБТ 0,6/1kV  3x120+70 мм2

47,827

изпрати запитване

  

734

САВБТ 0,6/1kV  3x150+70 мм2

57,608

изпрати запитване

  

735

САВБТ 0,6/1kV  3x185+95 мм2

71,210

изпрати запитване

  

736

САВБТ 0,6/1kV  3x240+120 мм2

90,923

изпрати запитване

  

737

САВБТ 0,6/1kV  4x4,00 мм2

5,393

изпрати запитване

  

738

САВБТ 0,6/1kV  4x6,00 мм2

6,965

изпрати запитване

  

739

САВБТ 0,6/1kV  4x10,00 мм2

8,199

изпрати запитване

  

740

САВБТ 0,6/1kV  4x16,00 мм2

10,969

изпрати запитване

  

741

САВБТ 0,6/1kV  4x25 мм2

16,096

изпрати запитване

  

742

САВБТ 0,6/1kV  4x35 мм2

20,123

изпрати запитване

  

743

САВБТ 0,6/1kV  4x50 мм2

25,198

изпрати запитване

  

744

САВБТ 0,6/1kV  4x70 мм2

34,641

изпрати запитване

  

745

САВБТ 0,6/1kV  4x95 мм2

44,091

изпрати запитване

  

746

САВБТ 0,6/1kV  4x120 мм2

53,683

изпрати запитване

  

747

САВБТ 0,6/1kV  4x150 мм2

64,694

изпрати запитване

  

748

САВБТ 0,6/1kV  4x185 мм2

78,472

изпрати запитване

  

749

САВБТ 0,6/1kV  4x240 мм2

102,666

изпрати запитване

  

750

САВБТ 0,6/1kV  5x10,00 мм2

10,514

изпрати запитване

  

751

САВБТ 0,6/1kV  5x16,00 мм2

13,675

изпрати запитване

  

752

САВБТ 0,6/1kV  5x25 мм2

19,947

изпрати запитване

  

753

СВБТ 3,6/6kV  3x25 мм2

53,266

изпрати запитване

  

754

СВБТ 3,6/6kV  3x35 мм2

67,160

изпрати запитване

  

755

СВБТ 3,6/6kV  3x50 мм2

85,483

изпрати запитване

  

756

СВБТ 3,6/6kV  3x70 мм2

114,155

изпрати запитване

  

757

СВБТ 3,6/6kV  3x95 мм2

152,834

изпрати запитване

  

758

СВБТ 3,6/6kV  3x120 мм2

204,449

изпрати запитване

  

759

СВБТ 3,6/6kV  3x150 мм2

227,501

изпрати запитване

  

760

СВБТ 3,6/6kV  3x185 мм2

281,295

изпрати запитване

  

761

СВБТ 3,6/6kV  3x240 мм2

362,138

изпрати запитване

  

762

САВБТ 3,6/6kV  3x25 мм2

27,899

изпрати запитване

  

763

САВБТ 3,6/6kV  3x35 мм2

32,075

изпрати запитване

  

764

САВБТ 3,6/6kV  3x50 мм2

36,926

изпрати запитване

  

765

САВБТ 3,6/6kV  3x70 мм2

43,314

изпрати запитване

  

766

САВБТ 3,6/6kV  3x95 мм2

50,844

изпрати запитване

  

767

САВБТ 3,6/6kV  3x120 мм2

59,848

изпрати запитване

  

768

САВБТ 3,6/6kV  3x150 мм2

67,924

изпрати запитване

  

769

САВБТ 3,6/6kV  3x185 мм2

78,879

изпрати запитване

  

770

САВБТ 3,6/6kV  3x240 мм2

103,229

изпрати запитване

  

771

САХЕкТ 6/10kV  1x185/16 мм2

28,093

изпрати запитване

  

772

САХЕк(вн)П 6/10kV  1x185/16 мм2

29,907

изпрати запитване

  

773

САХЕкТ 12/20kV  1x50/16 мм2

19,573

изпрати запитване

  

774

САХЕкТ 12/20kV  1x70/16 мм2

22,461

изпрати запитване

  

775

САХЕкТ 12/20kV  1x95/16 мм2

23,144

изпрати запитване

  

776

САХЕкТ 12/20kV  1x120/16 мм2

27,236

изпрати запитване

  

777

САХЕкТ 12/20kV  1x150/16 мм2

28,862

изпрати запитване

  

778

САХЕкТ 12/20kV  1x185/16 мм2

30,036

изпрати запитване

  

779

САХЕкТ 12/20kV  1x185/25 мм2

34,455

изпрати запитване

  

780

САХЕк(вн)П 12/20kV  1x185/16 мм2

32,092

изпрати запитване

  

781

САХЕк(вн)П 12/20kV  1x185/25 мм2

37,213

изпрати запитване

  

782

NA2XS(F)2Y 12/20kV  1x50/16 mm2

21,803

изпрати запитване

  

783

NA2XS(F)2Y 12/20kV  1x70/16 mm2

26,270

изпрати запитване

  

784

NA2XS(F)2Y 12/20kV  1x95/16 mm2

26,826

изпрати запитване

  

785

NA2XS(F)2Y 12/20kV  1x120/16 mm2

32,215

изпрати запитване

  

786

NA2XS(F)2Y 12/20kV  1x150/16 mm2

34,198

изпрати запитване

  

787

(N)A2XS(F)2Y 12/20kV  1x185/16 mm2

33,447

изпрати запитване

  

788

NA2XS(F)2Y 12/20kV  1x185/25 mm2

37,816

изпрати запитване

  

789

NA2XS(F)2Y 12/20kV  1x400/35 mm2

59,747

изпрати запитване

  

790

H01N2-D 100/100V  1x16,00 mm2

7,374

изпрати запитване

  

791

H01N2-D 100/100V  1x25,00 mm2

10,579

изпрати запитване

  

792

H01N2-D 100/100V  1x35,00 mm2

14,733

изпрати запитване

  

793

H01N2-D 100/100V  1x50,00 mm2

20,714

изпрати запитване

  

794

H01N2-D 100/100V  1x70,00 mm2

28,940

изпрати запитване

  

795

H01N2-D 100/100V  1x95,00 mm2

38,278

изпрати запитване

  

796

H01N2-D 100/100V  1x120,00 mm2

45,880

изпрати запитване

  

797

H01N2-D 100/100V  1x150,00 mm2

62,739

изпрати запитване

  

798

H01N2-D 100/100V  1x185,00 mm2

96,703

изпрати запитване

  

799

ТПП 150V  6x2x0.5 mm

2,259

изпрати запитване

  

800

ТПП 150V  10x2x0.5 mm

3,088

изпрати запитване

  

801

ТПП 150V  20x2x0.5 mm

5,005

изпрати запитване

  

802

ТПП 150V  30x2x0.5 mm

7,004

изпрати запитване

  

803

ТПП 150V  50x2x0.5 mm

11,204

изпрати запитване

  

804

ТПП 150V  70x2x0.5 mm

15,375

изпрати запитване

  

805

ТПП 150V  100x2x0.5 mm

22,449

изпрати запитване

  

806

ТПП 150V  150x2x0.5 mm

33,089

изпрати запитване

  

807

ТПП 150V  200x2x0.5 mm

43,372

изпрати запитване

  

808

ТПП 150V  250x2x0.5 mm

53,394

изпрати запитване

  

809

ТПП 150V  300x2x0.5 mm

64,033

изпрати запитване

  

810

ТПЖП 150V  6x2x0.5 mm

2,501

изпрати запитване

  

811

ТПЖП 150V  10x2x0.5 mm

3,600

изпрати запитване

  

812

ТПЖП 150V  20x2x0.5 mm

6,258

изпрати запитване

  

813

ТПЖП 150V  30x2x0.5 mm

9,047

изпрати запитване

  

814

ТПЖП 150V  50x2x0.5 mm

14,738

изпрати запитване

  

815

ТПЖП 150V  70x2x0.5 mm

19,737

изпрати запитване

  

816

ТПЖП 150V  100x2x0.5 mm

27,851

изпрати запитване

  

817

ТПЖП 150V  150x2x0.5 mm

41,285

изпрати запитване

  

818

ТПЖП 150V  200x2x0.5 mm

54,228

изпрати запитване

  

819

ТПЖП 150V  250x2x0.5 mm

68,398

изпрати запитване

  

820

ТПЖП 150V  300x2x0.5 mm

79,871

изпрати запитване

  

821

ТПЖП 150V  400x2x0.5 mm

108,011

изпрати запитване

  

822

ТПЖП 150V  500x2x0.5 mm

134,014

изпрати запитване

  

823

ТПЖП 150V  600x2x0.5 mm

161,279

изпрати запитване

  

824

ТПЖП 150V  700x2x0.5 mm

188,517

изпрати запитване

  

825

ТПЖП 150V  800x2x0.5 mm

213,630

изпрати запитване

  

826

ТСВ/А/В  2x2x0.5 .8 kHz

0,921

изпрати запитване

  

827

ТСВ/А/В  3x2x0.5 .8 kHz

1,277

изпрати запитване

  

828

ТСВ/А/В  6x2x0.5 .8 kHz

2,101

изпрати запитване

  

829

ТСВ/А/В  10x2x0.5 .8 kHz

3,065

изпрати запитване

  

830

ТСВ/А/В  11x2x0.5 .8 kHz

3,495

изпрати запитване

  

831

ТСВ/А/В  16x2x0.5 .8 kHz

4,734

изпрати запитване

  

832

ТСВ/А/В  20x2x0.5 .8 kHz

5,944

изпрати запитване

  

833

ТСВ/А/В  21x2x0.5 .8 kHz

6,420

изпрати запитване

  

834

ТСВ/А/В  25x2x0.5 .8 kHz

7,149

изпрати запитване

  

835

ТСВ/А/В  30x2x0.5 .8 kHz

8,180

изпрати запитване

  

836

ТСВ/А/В  50x2x0.5 .8 kHz

13,572

изпрати запитване

  

837

ТСВ/А/В  52x2x0.5 .8 kHz

14,255

изпрати запитване

  

838

ТСВ/А/В  100x2x0.5 .8 kHz

27,070

изпрати запитване

  

839

ТСВ/А/В  102x2x0.5 .8 kHz

27,463

изпрати запитване

  

840

ППВАР 100V  2x0,35 mm2

1,089

изпрати запитване

  

841

ППВР 100V  2x0,75 mm2

1,619

изпрати запитване

  

842

ПТПВ  100V  2x0,50 mm

0,591

изпрати запитване

  

843

AL/R 0,6/1kV  2x16 mm2

2,642

изпрати запитване

  

844

AL/R 0,6/1kV  2x25 mm2

4,548

изпрати запитване

  

845

AL/R 0,6/1kV  3x35+54,6 mm2

13,363

изпрати запитване

  

846

AL/R 0,6/1kV  3x50+54,6 mm2

15,588

изпрати запитване

  

847

AL/R 0,6/1kV  3x70+54,6  mm2

20,119

изпрати запитване

  

848

AL/R 0,6/1kV  3x70+70 mm2

20,985

изпрати запитване

  

849

AL/R 0,6/1kV  3x95+70  mm2

26,233

изпрати запитване

  

850

AL/R 0,6/1kV  3x120+70 mm2

31,375

изпрати запитване

  

851

AL/R 0,6/1kV  3x120+95 mm2

32,535

изпрати запитване

  

852

AL/R 0,6/1kV  3x150+70 mm2

35,083

изпрати запитване

  

853

AL/R 0,6/1kV  4x16 mm2

5,294

изпрати запитване

  

854

AL/R 0,6/1kV  4x25 mm2

8,123

изпрати запитване

  

855

AL/R 0,6/1kV  4x35 mm2

10,185

изпрати запитване

  

856

AC грес   1x25 mm2

16,412

изпрати запитване

  

857

AC грес   1x35 mm2

16,110

изпрати запитване

  

858

AC  грес  1x50 mm2

16,039

изпрати запитване

  

859

AC грес   1x70 mm2

15,923

изпрати запитване

  

860

AC грес   1x95 mm2

15,983

изпрати запитване

  

861

AC грес   1x120 mm2

15,983

изпрати запитване

  

862

AC грес   1x150 mm2

16,038

изпрати запитване

  

863

AC грес   1x185 mm2

16,038

изпрати запитване

  

864

AC грес   1x240 mm2

16,038

изпрати запитване

  

865

ACO   1x300 mm2

15,962

изпрати запитване

  

866

ACO   1x400 mm2

16,176

изпрати запитване

  

867

ACO   1x500 mm2

16,078

изпрати запитване