ЕЛЕКТРО УСЛУГИ

ЦЕНИ ЗА СМЯНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО

ПРИМЕРНИ ОФЕРТИ ЗА ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО
No ДВУСТАЕН / ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (12 МОДУЛА) ОТКРИТ МОНТАЖ М-ка Кол. Ед.цена Сума/лв.
1 Доставка разпределително табло 12 модула външен монтаж бр. 1 29,50 29,50
2 Доставка авт.предпазител C50/1 бр. 1 11,00 11,00
3 Доставка авт.предпазител C10/1 - C25/1 бр. 6 7,50 45,00
4 Доставка разпределителен гребен бр. 1 7,00 7,00
5 Демонтаж съществуващо ел.табло бр. 1 30,00 30,00
6 Монтаж разпределително табло 12 модула външен монтаж бр. 1 50,00 50,00
7 Монтаж автоматичен предпазител бр. 7 14,00 98,00
8 Транспорт за София в рамките на околовръстен път бр. 1 25,00 25,00
Сума 295,50
No ТРИСТАЕН / ЧЕТИРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (18 МОДУЛА) ОТКРИТ МОНТАЖ М-ка Кол. Ед.цена Сума/лв.
1 Доставка разпределително табло 18 модула външен монтаж бр. 1 43,00 43,00
2 Доставка авт.предпазител C50/1 бр. 1 11,00 11,00
3 Доставка авт.предпазител C10/1 - C25/1 бр. 13 7,50 97,50
4 Доставка разпределителен гребен бр. 1 10,00 10,00
5 Демонтаж съществуващо ел.табло бр. 1 30,00 30,00
6 Монтаж разпределително табло 18 модула външен монтаж бр. 1 50,00 50,00
7 Монтаж автоматичен предпазител бр. 14 14,00 196,00
8 Транспорт за София в рамките на околовръстен път бр. 1 25,00 25,00
Сума 462,50
No ЧЕТИРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ (24 МОДУЛА) ОТКРИТ МОНТАЖ М-ка Кол. Ед.цена Сума/лв.
1 Доставка разпределително табло 24 модула външен монтаж бр. 1 78,00 78,00
2 Доставка авт.предпазител C50/1 бр. 1 11,00 11,00
3 Доставка авт.предпазител C10/1 - C25/1 бр. 19 7,50 142,50
4 Доставка разпределителен гребен бр. 1 10,00 10,00
5 Демонтаж съществуващо ел.табло бр. 1 30,00 30,00
6 Монтаж разпределително табло 24 модула външен монтаж бр. 1 80,00 80,00
7 Монтаж автоматичен предпазител бр. 20 14,00 280,00
8 Транспорт за София в рамките на околовръстен път бр. 1 25,00 25,00
Сума 656,50

Ако желаете да изготвим индивидуална оферта съобразно Вашите нужди, можете да се свържете с нас чрез контактната ни форма.